Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Nevada 2012

Imatges relacionades

  • Sessió plenària a Palau

    Sessió plenària a Palau

EL PLE DE L'AJUNTAMENT APROVA LA CESSIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN BOSC

4 de maig de 2016

El ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera celebrat el passat dilluns 2 de maig ha aprovat amb els vots a favor dels Grups municipals de CiU, ERC i PSC i els contraris de la CUP-Procés Constituent, el conveni amb l’Associació de Veïns de Can Bosc i l’Associació de Propietaris de Can Bosc relatiu a l’acceptació de la cessió de la zona esportiva d’aquesta urbanització de Palau. Així, el municipi guanya un nou equipament públic.

 D’acord amb el conveni, l’ajuntament assumirà el cost dels rebuts pendents de l’IBI de l’exercici 2016 i taxes municipals que correspon a l’import de 5.976,61 euros.

L’ajuntament s’obliga al pagament a l’Associació de Veïns de Can Bosc, que ha gestionat durant la temporada 2015 la piscina, la quantitat en concepte de dèficit d’explotació de 6.000 euros.

 Inscriure el bé en el llibre inventari de béns de l’ajuntament i procedir a la seva inscripció en el Registre de la Propietat.

Atendre al compliment de les condicions oneroses amb càrrec a la partida del pressupost municipal corresponent.

Notificar als interessats l’acceptació de la cessió gratuïta dels béns i comunicar-los que ha de comparèixer en el moment que sigui emplaçat per procedir a elevar a escriptura pública l’adquisició referida.

Facultar l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que es derivin de l’expedient, entre ells la signatura de l’escriptura pública d’adquisició dels béns immobles i la declaració d’obra nova i perquè realitzi les gestions necessàries per al compliment de la condició onerosa establerta pel cedent així com procedir als canvis de titularitat en el cadastre de béns immobles així com en les corresponents empreses de serveis.

Remetre la documentació necessària al Registre de la Propietat perquè realitzin els assentaments registrals oportuns, segons la legislació hipotecària.

Condicionar els acords anteriors a l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 1/2016.

 Notificar aquests acords als serveis tècnics municipals, a la Intervenció municipal, al departament d’Inventari, i als interessats, significant que hauran de comparèixer en el moment que siguin emplaçats per atorgar l’escriptura pública de l’esmentada adquisició.

L’Associació de Veïns i l’Associació de Propietaris ho cedeixen gratuïtament a l’Ajuntament, però la gestió la portarà la mateixa Associació de Veïns durant 25 anys i sense ànim de lucre.

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona