Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

 •          Mida de lletra  

Concurs d'aparadors

Imatges relacionades

 • STAFFORDSHIRE BULL TERRIER

  STAFFORDSHIRE BULL TERRIER

TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSSOS

15 d'agost de 2019

En referència a la tinença d’animals de companyia, d’acord amb el Decret 170/2002, d’11 de juny, que regula la Llei 10/199, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, es consideren com a gos potencialment perillós:

 

a. Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
b. Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
c. Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bullterrier (també conegut com a staff anglès; origen: Anglaterra), terrier staffordshire americà (també conegut com a am staff; origen: EUA) i tosa japonès (Tosa inu).

 

Aquesta consideració comporta que el titular del gos ha de tramitar una llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos, per a la qual cosa cal aportar, a l’Ajuntament on el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir. El titular de l’animal ha de ser major d’edat.
 • Declaració jurada del titular conforme no ha estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, no haver estat privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
 • Declaració responsable de no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus fins al dia d’avui.
 • Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros, i rebut acreditatiu del pagament d’aquesta.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica, que s’emet en qualsevol centre de reconeixement mèdic.
 • Certificat de registre de l’animal en el Registre municipal d’animals potencialment perillosos.
 • Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.
 • Fotografia carnet de la persona titular
No donar compliment a aquests requeriments poden ser objecte de sanció amb imports variables en funció de la gravetat i del tipus d’infracció. Per gossos potencialment perillosos les sancions poden oscil·lar entre els 60,10 als 150,25 € les lleus; les greus de 150,25 a 1.502,53 €, i les molt greus de 1.502,53 a 30.050,60 €, d’acord amb la Llei 10/99. A més, no tenir llicència de gos potencialment perillós és molt greu segons la Llei 50/1999 i les sancions poden anar de 2.404 a 15.025,30 €.
 
Els propietaris dels gossos considerats potencialment perillosos han de tenir en compte el que comporta tenir un animal d’aquestes característiques. A més d’estar regulats per una normativa específica també cal saber que les sancions per infraccions sobre aquests gossos són força elevades, tot atenent a la voluntat de garantir la màxima seguretat en la seva tinença.

 

Per qualsevol dubte o qüestió, us podeu dirigir a les àrees d’Atenció al Ciutadà o de Medi Ambient de l’Ajuntament.

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

 • Twitter
 • Facebook

Segueix-nos a:

 • Facebook
 • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona