Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Cigonyes

Projectes normatius en curs

En compliment de l'article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

 

1. Les persones tenen el dret de participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en les iniciatives normatives que promou l’Administració pública. Aquest dret es pot exercir en relació a les iniciatives normatives en què, per la importància que tenen o per la matèria que regulen, l’Administració pública considera pertinent obrir aquest procés participatiu des de l’inici de la tramitació del procediment administratiu.

 

2. Els òrgans encarregats de tramitar el procediment administratiu, per a facilitar la participació ciutadana han de publicar en el Portal de la Transparècia la iniciació de la tramitació, la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que l’acompanya, i han de donar-hi informació sobre l’estat de la tramitació. Sempre que sigui possible s’ha d’incentivar la participació ciutadana per mitjà de la comunicació a les entitats representatives dels col·lectius directament afectats per la iniciativa.

 

3. Les persones poden trametre llurs propostes i suggeriments en relació a les iniciatives normatives que correspongui abans del tràmit d’audiència i informació pública. El sol fet de participar en una iniciativa normativa no atribueix als ciutadans la condició d’interessats, però l’Administració ha de fer una valoració general de les contribucions, que s’ha de publicar en el Portal de la Transparència.

 

4. El que estableix aquest article s’entén sens perjudici dels tràmits d’audiència i d’informació pública determinats per la legislació de règim jurídic i de procediment administratiu i la legislació de règim local.2019 - Reglament regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social

 

2019 - Modificació del Reglament del servei d'arxiu municipal


Aquest reglament ha quedat definitivament aprovat al no presentar-se al.legacions a l'acord d'aprovació inicial pres en sessió plenària de data 29 d'abril de 2019, i s'ha publicat en el BOPB de data 9 de juliol de 2019.


2018 - Ordenança reguladora de la venda no sedentària en el mercat municipal.

 

Aquesta ordenança s’ha aprovat definitivament al no presentar-se al·legacions a l’acord d’aprovació inicial pres en sessió plenària de data 26 de juliol de 2018, i s’ha publicat en el BOPB de data 11 de desembre de 2018.

 


2017 - Ordenança municipal reguladora de la instal·lació i ús de terrasses en espais públics i ocupació de la via pública

 

Aquesta ordenança s’ha aprovat definitivament al no presentar-se al·legacions a l’acord d’aprovació inicial pres en sessió plenària de data 25 de maig de 2017, i s’ha publicat en el BOP de data 1 d’agost de 2017.

 


2017 - Reglament de funcionament del Consell Empresarial de Santa Maria de Palautordera


Aquesta ordenança s’ha aprovat definitivament al no presentar-se al·legacions a l’acord d’aprovació inicial pres en sessió plenària de data 25 de maig de 2017, i s’ha publicat en el BOP de data 1 d’agost de 2017.

 


2017 - Reglament del Consell municipal de l'habitatge Social

 

Aquest reglament s’ha aprovat definitivament al no presentar-se al·legacions a l’acord d’aprovació inicial pres en sessió plenària de data 27 de juliol de 2017, i s’ha publicat en el BOP de data 17 d’octubre de 2017.

 


2016 - Creació del Consell de pagesia

 

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona