Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Parc Natural del Montseny

Documents relacionats

Imatges relacionades

  • Cereals

    Cereals

BONES PRÀCTIQUES EN PREVENCIÓ D'INCENDIS DURANT LA RECOL·LECCIÓ DEL CEREAL

1 de maig de 2018

D'acord amb l'Ordre AAM/111/2013, de 24 de maig, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola, entre el 15 de juny i el 15 d’agost i de les 14 h a les 17 h, quan estigui activat el nivell 3 del Pla Alfa1, per poder realitzar tasques agrícoles amb recol·lectora de cereal, picadora de palla acoblada al tractor o embaladora, caldrà prendre les següents mesures:
 

Disposar sobre el terreny de quatre aparells d'extinció: una motxilla extintora de 12 litres d'aigua i un extintor d'escuma en base d'aigua de 6 kg, més dos aparells més (motxilles o extintors del mateix tipus).

Disposar dels extintors ABC contra el foc de la màquina.

Disposar d'emissora de ràdio amb freqüència de 80 MHz.

Comunicar a la Sala Central del Cos d’Agents Rurals l’inici i la finalització de les tasques agrícoles, així com la zona on s’està treballant a través de l'emissora o trucant als telèfons: 93 574 00 36 o 93 561 70 00.

 

Si s'utilitza una picadora de palla acoblada al tractor, aquestes mesures cal adoptar-les també a la franja horària compresa entre les 10 h i les 20 h.
En el cas d'incompliment de les mesures anteriorment descrites, els agents rurals podran determinar l'aturada de la maquinària.

 

Recomanacions quan el risc d'incendi és alt ( Del 15 de juny al 15 d’agost de 14 a 17 hores, si el nivell 3 del Pla Alfa està activat)

 

Pel que fa a la maquinària:

Disposar d'un tractor amb grades de discos per poder aturar el possible incendi mitjançant llaurades perimetrals.

Reduir la velocitat d'avanç i elevar la plataforma de tall en terrenys pedregosos i/o amb fort pendent.

Mantenir tota la maquinària agrícola en les condicions adequades de revisió periòdica i manteniment que estableixin les pròpies condicions d'ús.

 

Pel que fa a les pràctiques agrícoles:

Llaurar (amb grades o arreus) perimetralment els camps recol·lectats propers a edificacions o àrees forestals.

Mantenir nets de vegetació els llocs d'emplaçament o manipulació de tractors, motoserres, aparells de soldadura, radials, grups electrògens i motors o equips elèctrics o d'explosió.

Estar atent a les passades de la recol·lectora, la picadora de palla o embaladora per si s'inicia un foc. En la realització de les tasques que comporten la utilització d'aquesta maquinària hi ha d'haver una persona vigilant mentre es realitzin aquestes tasques.

 

Recomanacions generals en la recol·lecció del cereal

Pel que fa a la maquinària:

No fer modificacions a les màquines durant la seva vida útil que puguin variar els criteris de prevenció de riscos que es van tenir en compte en el moment del disseny i fabricació de la màquina.

Netejar la maquinària per evitar la presència de residus inflamables, especialment les parts de la màquina que s’escalfen durant el treball.

En maquinària vella, cal extremar les precaucions, protegint, si s'escau, el tub d'escapament amb un filat de malla adequada contra les espurnes.

Disposar dels telèfons d’emergència.

Portar aparells d'extinció (motxilles d'aigua, bidons d'aigua, extintors...). En el cas dels extintors, cal tenir present que un cop utilitzats s'han de reemplaçar.

 

Pel que fa a les pràctiques agrícoles:

Planificar les tasques agrícoles per prioritzar el treball en parcel·les de menor risc en moments de perill d'incendi (sòls més frescals, fons de vall, no pedregoses, les més allunyades de terrenys forestals, etc.).

Evitar les hores de màxim risc en realitzar tasques agrícoles amb perill de provocar un incendi.

Aixecar el tall de la recol·lectora per evitar el contacte amb les pedres, especialment en les parcel·les amb pendent.

Que hi hagi una persona vigilant mentre es realitzen les tasques agrícoles.

En parcel·les de més d’1 ha, realitzar la recol·lecció començant per la zona perimetral per reduir la propagació d’un possible incendi.

En cas de parada, treure la màquina fora de la parcel·la que s’està recol·lectant, preferiblement en un camí, allunyant-la del rostoll i altra vegetació.

Evitar la circulació de vehicles tot terreny i similars, en moments de risc, per sobre dels rostolls i altra vegetació, donat que les altes temperatures del catalitzador i del tub d’escapament dels vehicles poden ser causa d’incendis.

 

Com actuar en cas d’incendi

En cas d’incendi cal seguir els principis d'autoprotecció, avís i extinció. 
 
Si l’incendi és de la maquinària has de parar el motor, agafar l’extintor, sortir de la màquina, comunicar l’incendi i demanar ajuda (mitjançant l’emissora o trucant al telèfon 112) i utilitzar els mitjans disponibles per mirar d’apagar l’incendi atacant la base de les flames, sense posar-te en perill.
 
Si el foc és al camp: allunya la màquina del focus de l’incendi i situa-la en un lloc segur, comunica l'incendi i demana ajuda (mitjançant l’emissora o trucant al telèfon 112), utilitza els mitjans disponibles per mirar d’apagar l’incendi atacant la base de les flames, sense posar-te en perill,  i fes servir el tractor amb grades per llaurar perimetralment la zona de l'incendi.
 
En tots els casos allunya't en direcció oposada al vent i, si pots, entra en la zona ja cremada.

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
T: 93 847 96 20  F: 93 847 96 29
Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/7 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h
ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona