Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Pont Romà

Imatges relacionades

  • El diputat Jaume Fàbrega lliura a l'alcalde Jordi Xena la proposta d'ordenança sobre l'ús de Camins rurals

    El diputat Jaume Fàbrega lliura a l'alcalde Jordi Xena la proposta d'ordenança sobre l'ús de Camins rurals

ORDENANÇA D'ÚS I DEFENSA DELS CAMINS RURALS D'ÚS PÚBLIC DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

31 de maig de 2018

La Diputació de Barcelona ha elaborat una proposat d’ordenança d’ús i defensa dels camins públics rurals d’ús públic per a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. Aquesta ordenança pretén oferir una regulació omnicomprensiva i adaptada a tots els aspectes jurídics rellevants dels camins municipals. El document ha estat lliurat aquest dimarts pel diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, a l’alcalde, Jordi Xena.

 L’Ordenança s’estructura en set Títols, que engloben un total de 68 articles i una Disposició Final. El Títol Primer recull les disposicions generals, el Segon regula la zona de domini públic dels camins i el seu règim d’usos i prohibicions, i el Títol Tercer regula les prohibicions i limitacions del dret d’ús i edificació de les finques que confronten amb els camins.

El Títol Quart regula el règim jurídic de les autoritzacions i concessions demanials per realitzar usos especials i privatius als camins rurals, el Cinquè regula la incorporació de camins a l’inventari de béns i drets, en concret l’obligatorietat de formar inventari de camins, i el Sisè té per objecte la regulació de les actuacions de protecció i defensa del camins rurals. Finalment, l’Ordenança es tanca amb el Títol Seté , dedicat a al règim sancionador.

L’ordenança ve determinada pel fet que, malgrat la importància dels camins rurals públics i la demostrada necessitat de que el seu règim jurídic estigui regulat per a garantir la seva integritat i funcionalitat, Catalunya malauradament no disposa encara d’una norma amb rang de llei que reguli els camins en general, i ni tan sols els camins ramaders, en particular.

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
T: 93 847 96 20  F: 93 847 96 29
Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/7 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h
ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona